Terapi Hvad er Angst

En introduktion Angst

Har du nogensinde følt, at din krop skifter til højeste alarmberedskab, selvom der tilsyneladende ikke er nogen umiddelbar fare?

Finder du dig selv fanget i en hvirvelstrøm af katastrofetanker, eller har du oplevet pludselige, uforklarlige anfald af panik?

Hvis ovenstående lyder bekendt, er det muligt, at du kæmper med angst, og du er ikke alene.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen anslås det, at mellem 350.000 – 400.000 danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve en form for angstlidelse, og at angst er den næsthyppigste årsag til, at danskerne henvender sig på skadestuerne og den tredje hyppigste diagnose stillet hos lægen.

Den gode nyhed er, at angst kan afhjælpes, hvis man får den rigtige behandling, og første skridt i retning af bedring er forståelse for, hvad angst er for en størrelse.

På denne side vil jeg derfor beskrive, hvad der kendetegner angst, hvilke symptomer der er forbundet med angst, samt hvad du kan gøre for at få det bedre.

En kompleks emotionel tilstand Hvad er angst?

Angst er en kompleks emotionel tilstand, som rækker langt ud over blot at føle sig nervøs eller bekymret. Den er karakteriseret ved en cocktail af intense følelser af spænding, vedholdende bekymrede tanker, og markante fysiske symptomer, såsom øget hjertebanken og en generel følelse af uro i kroppen – et fænomen kendt som autonom arousal. Dette sæt af reaktioner udløses ofte som svar på en opfattet trussel eller fare, selv i situationer, hvor der ikke er nogen reel fysisk trussel til stede.


Forestil dig at sidde i en bil, hvor du trykker på både koblingen og speederen samtidig; bilen ryster og vibrerer, fyldt med potentiel energi, men den bevæger sig ikke fremad. Dette billede kan være en metafor for, hvordan angst føles: En indre storm af følelser og fysiske reaktioner, der sætter kroppen i højeste beredskab til at handle, men uden en klar retning eller løsning. Det er en tilstand, hvor kroppen og sindet er fanget i en limbo af “hvad nu hvis”-scenarier, der ofte er langt fra virkeligheden.

Angstens rødder kan spores tilbage til vores mest grundlæggende overlevelsesinstinkter. I urtiden var denne høje alarmberedskab afgørende for at overleve trusler fra rovdyr og andre farer. I nutidens komplekse samfund er de trusler, vi står overfor, sjældent fysiske, men vores krops reaktion på disse opfattede trusler er forblevet uændret. Denne diskrepans mellem gamle instinkter og moderne livsstil kan ofte resultere i, at angst manifesterer sig i situationer, hvor den ikke er hensigtsmæssig eller hjælpsom, hvilket fører til yderligere stress og bekymring.

Kend de vigtigste indikatorer
Symptomer og tegn på angst

Angst kan være en kompleks lidelse, der kan vise sig på mange forskellige måder, og det er ikke altid let at genkende dens symptomer. Det er dog netop ved at kende til disse tegn, at du kan begynde at forstå og håndtere din angst.

Fysiske symptomer på angst kan omfatte, men er ikke begrænset til, hjertebanken, svedtendens, rystelser, tør mund, svimmelhed, maveproblemer, og muskelspændinger. Disse symptomer kan ofte være så overvældende, at de forveksles med fysiske helbredsproblemer, hvilket kan føre til yderligere angst.

På det emotionelle plan kan angst manifestere sig som konstant bekymring, følelser af frygt eller panik, irritabilitet, og en følelse af at være overvældet. Disse følelser kan gøre det svært at koncentrere sig, træffe beslutninger eller finde glæde i dagligdagen.

Adfærdsmæssigt kan angst lede til undgåelsesadfærd, hvor du måske begynder at undgå situationer, mennesker, eller steder, som du frygter kan udløse din angst. Dette kan resultere i social isolation, problemer på arbejdet eller i skolen, og kan begrænse din livskvalitet betydeligt.

Det er vigtigt at huske, at disse symptomer ikke nødvendigvis skal være til stede hele tiden for at indikere angst. De kan komme og gå, og intensiteten kan variere.

Her er en oversigt over de mest almindelige symptomer, som kan hjælpe dig med at identificere angst:

Fysiske Symptomer

 • Øget hjertebanken eller hjerteslag
 • Svedtendens
 • Rysten eller skælven
 • Mundtørhed
 • Svimmelhed eller let til hovedet
 • Maveproblemer, herunder kvalme
 • Muskelspændinger
 • Hurtig vejrtrækning eller hyperventilation
 • Træthed eller let til udmattelse

Emotionelle Symptomer

 • Følelse af konstant uro eller nervøsitet
 • Bekymringer, der er svære at kontrollere
 • Irritabilitet
 • Følelse af at være "på kant" eller i højt alarmberedskab
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Frygt for, at noget forfærdeligt vil ske
 • Undgåelse af situationer, der kan fremkalde angst

Symptomer i Dagligdagen:
Disse symptomer kan snige sig ind i dagligdagen og påvirke alt fra arbejde og skole til sociale aktiviteter og personlige relationer. Du kan opleve, at du undgår visse situationer eller aktiviteter, som du frygter vil udløse din angst. Dette kan føre til social isolation eller vanskeligheder i at opretholde tætte relationer. Problemer med søvn er også almindelige, enten i form af svært ved at falde i søvn, urolig søvn eller mareridt.

Test dig selv Har du angst?

Hvis du har mistanke om, at du muligvis har angst, kan du tage testen her på siden.

Testen kan give et fingerpeg, men kan ikke stå alene, så opsøg derfor altid professionel hjælp, hvis symptomerne peger på, at du har angst.

Du kan altid kontakte mig til en gratis og uforpligtende fortale, hvis du vil have hjælp til dit mentale helbred.

I løbet af de sidste 2 uger, hvor ofte har du været generet af følgende problemer:

Følt mig nervøs, ængstelig eller urolig

Hvor stor en del af tiden:

Ikke været i stand til at stoppe eller kontrollere mine bekymringer

Hvor stor en del af tiden:

Bekymret mig for meget om forskellige ting

Hvor stor en del af tiden:

Haft svært ved at slappe af

Hvor stor en del af tiden:

Haft svært ved at slappe af

Hvor stor en del af tiden:

Været så rastløst, at det har været svært at sidde stille

Hvor stor en del af tiden:

Været let irritabel eller vred

Hvor stor en del af tiden:

Været bange for at noget frygteligt kunne ske

Dit resultat:

Din score indikerer minimal eller ingen angst.

Din score indikerer en lettere angstproblematik. Hvis ikke du oplever, at det er invaliderende for din dagligdag, er det ikke sikkert, at du har brug for hjælp på nuværende tidspunkt. Det er dog en god ide at være opmærksom på, at der ikke sker en forværring af dine symptomer.

Dine resultater indikerer moderat angst, og du bør overveje at søge professionel hjælp.

Dine resultater indikerer svær angst, og jeg vil anbefale, at du søger professionel hjælp hurtigst muligt.

Hvorfor får man angst? Årsager til angst

Angst er en kompleks tilstand, og årsagerne til, at en person kan lide af den, er lige så mangfoldig som individet selv. Mens genetik spiller en rolle, er det ofte livsbegivenheder og miljømæssige faktorer, der har den mest mærkbare indflydelse på udviklingen af angst. Disse elementer former vores oplevelser og reaktioner på verden omkring os, og kan enten fungere som katalysatorer for angst eller forstærke allerede eksisterende tilbøjeligheder.

Blandt de mest almindelige livsbegivenheder, der kan udløse angst, finder vi skelsættende øjeblikke som død, skilsmisse, eller alvorlig sygdom.
Miljømæssige faktorer spiller ligeledes en kritisk rolle. Vokser man op i et hjem, hvor der er høje niveauer af stress, konflikt eller usikkerhed, kan det øge ens sårbarhed over for angst. Udsættelse for vold, mobning eller andre traumatiske oplevelser, især i de formative år som eksempelvis puberteten og lignende, kan have langvarige effekter på en persons psykologiske velbefindende og udvikling af angst.

Desuden kan den konstante strøm af information og forventninger fra sociale medier og samfundet som helhed skabe et miljø, hvor sammenligning og perfektionisme trives. Dette kan skabe og forstærke angstlignende symptomer, især blandt unge og dem, der allerede er tilbøjelige til angst.

Er angst farligt?

Mange af mine klienter stiller mig dette spørgsmål: “Er angst farligt?” Det er et vigtigt spørgsmål, og jeg forstår fuldt ud den bekymring, der ligger bag. Det korte svar er nej! – angst i sig selv er ikke farligt i den forstand, at det ikke kan forårsage direkte fysisk skade på dig.

Men det er også vigtigt at anerkende, at mens angst ikke er fysisk skadelig, kan ubehandlet og vedvarende angst have en dyb og alvorlig indvirkning på vores livskvalitet og daglige funktionsniveau. Det kan begrænse vores evne til at deltage i sociale aktiviteter, forfølge de mål og drømme vi har for vores liv, og endda gøre det vanskeligt at håndtere daglige gøremål. Angst kan føles som en usynlig barriere, der holder os tilbage fra at leve fuldt ud.

Men her er den gode nyhed: Der findes veje til at håndtere angst på effektive måder. Med de rette værktøjer og strategier – og ofte med hjælp fra en terapeut – kan du lære at mindske angstens greb om dit liv. Dette betyder ikke nødvendigvis, at angst forsvinder helt, men at den bliver en håndterbar del af dit liv, snarere end en overvældende kraft.

Hvordan behandler man angst? Behandling af Angst

Den gode nyhed er, at der findes mange effektive metoder til at behandle angst på. Personligt anvender jeg ACT i behandlingen af angst, da jeg har oplevet, hvilken betydning metoden har haft for mig, ligesom jeg har set utallige klienter opleve bedring med denne behandlingsform.

ACT skiller sig ud ved at fokusere ikke kun på at reducere symptomerne på angst, men også på at øge din livskvalitet. Jeg har set mange klienter, hvor angsten har holdt dem tilbage i forhold til at forfølge deres drømme og det meningsfyldte liv, så jeg ønsker ikke kun at reducere angsten, men også hjælpe dig i retning af de ting, der betyder noget for dig.

Gennem arbejdet med ACT har jeg set klienter, der tidligere følte sig fastlåste af deres angst, begynde at tage skridt mod det liv, de ønsker at leve. Ved at lære at kunne rumme svære tanker og følelser, har disse mennesker fundet en ny følelse af frihed.

Det er vigtigt at understrege, at ACT ikke lover en hurtig løsning eller en angstfri tilværelse. Snarere tilbyder det værktøjer og perspektiver, der gør det muligt at leve et meningsfuldt liv, selv i nærvær af angst. Det handler om at skabe et liv, hvor angst ikke står i vejen for at forfølge det, der virkelig betyder noget.

Hvis du kæmper med angst, kan jeg forsikre dig om, at der findes veje ud af angsten. ACT er en sådan vej, som har hjulpet mange mennesker til at finde balance og formål i deres liv, på trods af de udfordringer angst måtte medføre. Det første skridt er altid det sværeste, men det er samtidig også det vigtigste.

Ressourcer om angst Hjælp til selvhjælp

På min blog finder du en masse gratis ressourcer og hjælp til angst, stress, depression og livskriser.

Er der et emne eller andet, som du gerne vil have, jeg skal lave et indlæg om? Så send mig en mail og skriv, hvad du synes jeg skal lave et indlæg om.

Hvis du har andre spørgsmål eller lignende, skal du altid være velkommen til at kontakte mig.

Det praktiske

Hvad koster det?

Mine priser er 1200,- per session

Hvor lang tid varer en session?

En session varer 45-50 minutter

Hvordan foregår betaling?

Jeg sender dig en faktura efter samtalen

Kom i gang med en gratis forsamtale Er du interesseret i at finde ud af, om jeg kan hjælpe dig?

Kontakt mig for en uforpligtende første samtale, hvor vi sammen kan finde ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig.

Gratis og uforpligtende Book en forsamtale

Udfyld formularen og bliv ringet op. Så tager vi snak og finder sammen ud af, om jeg den rette psykolog til dit behov.

Hvis du foretrækker at blive ringet op i et bestemt tidsrum, kan du tilføje det som kommentar, og ellers prøver jeg at fange dig hurtigst muligt.