Kom i gang med et samtaleforløb Terapi

Book en gratis forsamtale Har du brug for hjælp?

Livet er svært, og vi kan alle have brug for professionel hjælp fra tid til anden. Uanset om opfylder kriterierne for en diagnose som depression, stress eller måske bare føler, at ens tilværelse er gået lidt i stå. Nogle gange er familie og venner ikke nok, og det er her en psykolog kan komme ind i billedet.

Priser: 1200,- for en session (45-50 min.)

Sådan kommer du i gang Hvordan foregår terapi?

Jeg ser frem til at være din partner på vejen mod psykologisk velvære og ser det som en ære at hjælpe dig med at genoprette balancen i dit liv.

Forsamtale

Første skridt er at booke en gratis forsamtale. Her fortæller du kort om, hvad der rør sig hos dig, og vi afklarer sammen hvilke udfordringer du måtte have og afstemme mål og forventninger for forløbet.

Hvis du har svært ved at konkretisere dine problemer eller ikke ved, hvad du har brug for hjælp til, så skal du ikke holde dig tilbage fra at booke. Det finder vi ud af sammen.

Konsultation

Vi er alle forskellige og har individuelle behov i forhold til et terapiforløb.
Forløbet vil derfor altid tage udgangspunkt i dig og blive skræddersyet til dine behov. 

Mit primære metodiske ståsted er en terapiform, der hedder ACT, som står for Acceptance and Commitment Therapy, men jeg tilpasser altid terapien til den enkelte, så jeg anvender også andre terapeutiske retninger, hvis jeg vurderer, at det vil være hjælpsomt til dig.

Mærk forandringen

Min filosofi er, at du ret hurtigt skal kunne mærke en effekt af samtalerne, og jeg vil derfor bestræbe mig på altid at give dig noget konkret med efter samtalerne, så du ret hurtigt kommer til at mærke forandringer i din hverdag.

Om metoden Sådan arbejder jeg

Kontakt med nuet

Denne proces fokuserer på at fremme en kvalitet af bevidst nærvær, hvor klienten lærer at være fuldt ud til stede i det nuværende øjeblik. Det er en normal menneskelig proces, at vi kan blive så optaget af fortiden og fremtiden, at vi glemmer at være til stede i nuet og leve vores liv fuldt ud. Det kan eksempelvis være en klient, der er så stresset på arbejde, at vedkommende hele tiden spekulerer og bekymrer sig så meget, at man glemmer at være nærværende, når han/hun er sammen med sin familie. Eller man kan blive så optaget af en idealiseret fortid eller fremtid, at man glemmer at leve sit liv, som det er lige nu; “mit liv var meget bedre dengang jeg var yngre; når jeg engang får tabt mig 20 kg., så skal jeg virkelig igang med at leve mit liv”
Selvom disse tanker ikke nødvendigvis er forkerte, så er nuet, den eneste tid vi kan leve i, hvilket også er det vi ønsker at lære vores klienter. Gennem eksempelvis mindfulness-øvelser bliver det lettere at engagere sig i livet, som det udfolder sig, frem for at blive fanget i refleksioner over fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Værdier

At klargøre, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for klienten, udgør kernen i arbejdet med værdier. At kunne rumme og acceptere negative tanker og følelser skal tjene et formål i forhold til at hjælpe klienten tættere på det liv, der er betydningsfuldt. Dette trin involverer en proces, hvor klienten identificerer og udforsker personlige værdier som en vejledning for ønsket adfærd og livsretning. Russ Harris’ kompasmetafor kan være med til at illustrere, hvad det er vi ønsker med værdiarbejdet; “Værdier er som et kompas. Et kompas giver en retning og holder dig på sporet, når du er ude at rejse. Vores værdier gør det samme for vores rejser gennem livet. Vi bruger dem til at vælge den retning, vi ønsker at bevæge os i, og til at holde os på sporet undervejs. Når du handler ifølge en værdi, kan det fx sammenlignes med at tage vestpå. Uanset hvor langt vestpå du rejser, når du aldrig frem, og du kan altid komme længere. Mål er alt det, du prøver at opnå på din rejse: Det er de seværdigheder, du ønsker at opleve, eller de bjerge du ønsker at bestige”
Ud over at værdier kan være med til at hjælpe med at skabe en retning i tilværelsen, så fungerer værdier også som adfærdsforstærkere, som kan bruges til at motivere klienten i forhold til, hvorfor de skal acceptere ubehagelige tanker og følelser. Det tjener et større formål i forhold til f.eks. at være en bedre mor/far/partner etc.

Engageret
handling

“Action without vision is nightmare, vision without action is a daydream” - Japansk ordsprog.
Endelig opmuntrer ACT til engageret handling, hvor klienten forpligter sig til at tage skridt, der er i overensstemmelse med deres værdier, selvom dette måtte medføre et ubehag. At kortlægge værdier er ikke nok i sig selv, det er også vigtigt at kunne afdække, hvordan man så kan handle på sine værdier, og hvordan omverdenen ville kunne se, at man var en god far/mor/partner etc. Husk at i ACT har vi fokus på adfærd, hvilket også er grunden til, at vi udtaler det ACT (engelsk for handling) og ikke A-C-T terapi.

Selvet som kontekst

Dette aspekt af ACT hjælper klienten med at udvikle en følelse af selv, der er distinkt fra indholdet af deres tanker og følelser, samt de verbale selvforståelser, vi måtte have skabt om os selv, det som man i daglig tale ville kalde for identiteter. Hvis man er meget fusioneret med en eller flere specifikke identiteter som f.eks. “jeg skal altid være stærk” eller “jeg skal altid være den bedste”, risikerer man også at blive psykologisk rigid og kan have svært ved at håndtere de situationer, hvor der er diskrepans mellems ens selvbillede og realiteterne. Man vil eksempelvis kunne have svært ved at håndtere situationer, hvor man føler sig sårbar eller når man ikke længere er den bedste.
Ved at skabe en forståelse for "selvet som kontekst" bliver det muligt at observere egne oplevelser uden at blive helt opslugt af dem, hvilket understøtter en mere fleksibel reaktion på livets udfordringer.

Defusion

Defusion involverer at lære at "træde tilbage" fra ens tanker og observationer, at se dem som det, de er - ord og billeder, frem for verbale sandheder, vi føler, at vi er nødt til at adlyde. Mange klienter har ofte en overbevisning om, at de skal fjerne specifikke tanker og følelser, før de kan leve værdikongruent, men i ACT tror vi ikke på, at tanker og følelser kan fjernes jvf. ovenstående afsnit. Målet er at reducere tankers og følelsers indflydelse uden nødvendigvis at ændre deres indhold. Dette kan helt simples illustreres med denne øvelse: “Tænk virkelig meget på, at du ikke kan løfte din højre arm. Tænk meget intensitvt på, at du ikke kan løfte din højre arm. Fasthold den tanke og løft så sin højre arm”. Kunne du løfte din højre arm, selvom du tænkte, at du ikke kunne gøre det? Dette simple eksempel illustrerer, hvad det er vi ønsker med defusion, nemlig at kunne lære klienter, at selvom de har en tanke, har man stadigvæk et valg om at gøre noget anderledes. Så hvis en klient f.eks. kæmpede med en tanke om “ikke at være god nok”, så ville vi i ACT ikke at forsøge at fjerne tanken, men derimod lære klienten, at selvom man har den tanke, kan man stadigvæk gøre ting, der er værdifulde og forsøge at mindske tankens indflydelse på vedkommendes adfærd. Dette gør det muligt for individet at handle mere i overensstemmelse med sine værdier frem for at blive fanget i ubrugelige tankeprocesser.

Accept

Accept ligger i tæt forlængelse af defusion og er skal ses som et alternativ til kontrol og undgåelsesadfærd. Accept handler om at åbne op for og tillade ubehagelige følelser, tanker og sensationer at være til stede uden at kæmpe imod dem eller undgå dem. En klassisk metafor der illustrerer dette er; “at kæmpe i kviksand. Hvis du sidder fast i kviksand er din naturlige impuls at kæmpe imod og forsøge at komme ud af kviksandet. Det paradoksale er, at jo mere du kæmper imod, jo mere vil kviksandet trække dig ned. Så i stedet for at kæmpe imod, skal du lægge dig fladt på ryggen, hvorefter kviksandet ikke kan trække dig ned længere”
Metaforen illustrerer den overordnede proces vi ønsker at fremme med accept, hvor vi ønsker at lære klienten at kunne rumme sårbare følelser, traumatiske minder og lignende i stedet for at engagere sig i undgåelsesadfærd.
Ved at praktisere accept lærer klienten at rumme disse oplevelser, hvilket mindsker deres indirekte kontrol over individets adfærd, ligesom accept ofte fører til en reduktion af hvor intensivt tanker og følelser opleves. Dette er dog ikke målet, men vil nogle gange være en bivirkning af accept.

Om metoden Sådan arbejder jeg

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne og evidensbaseret terapeutisk tilgang, der sigter mod at hjælpe individer med at håndtere psykologiske udfordringer ved at fremme psykologisk fleksibilitet. ACT er baseret på 6 grundlæggende processer:

  • Accept
  • Defusion
  • Kontakt med nuet
  • Selvet som kontekst
  • Værdier
  • Engageret handling

Handling i fokus

En central dimension i ACT er fokus på adfærdsændringer og læring af nye handlemønstre. Det er ikke kun en terapiform, hvor man sidder og taler sammen; det handler også om aktivt at lære at handle anderledes i ens daglige liv.

Gennem målrettede terapeutiske øvelser og praktiske strategier lærer du at omsætte de grundlæggende ACT-principper til konkrete handlinger. Denne handlingsorienterede tilgang gør ACT særdeles effektiv, da den ikke kun fokuserer på erkendelse, men også på at implementere forandringer i praksis.

ACT anvender disse processer som redskaber til at skabe psykologisk fleksibilitet, hvilket betyder at være åben, til stede og handlingsorienteret i ens liv, selv når der opstår udfordringer. Denne tilgang har vist sig at være særligt effektiv i behandlingen af angst, stress, depression og andre psykologiske problemer.

Handling i fokus

En central dimension i ACT er fokus på adfærdsændringer og læring af nye handlemønstre. Det er ikke kun en terapiform, hvor man sidder og taler sammen; det handler også om aktivt at lære at handle anderledes i ens daglige liv.

Gennem målrettede terapeutiske øvelser og praktiske strategier lærer du at omsætte de grundlæggende ACT-principper til konkrete handlinger. Denne handlingsorienterede tilgang gør ACT særdeles effektiv, da den ikke kun fokuserer på erkendelse, men også på at implementere forandringer i praksis.

ACT anvender disse processer som redskaber til at skabe psykologisk fleksibilitet, hvilket betyder at være åben, til stede og handlingsorienteret i ens liv, selv når der opstår udfordringer. Denne tilgang har vist sig at være særligt effektiv i behandlingen af angst, stress, depression og andre psykologiske problemer.

Det praktiske

Hvad koster det?

Mine priser er 1200,- per session

Hvor lang tid varer en session?

En session varer 45-50 minutter

Hvordan foregår betaling?

Jeg sender dig en faktura efter samtalen

Kom i gang med en gratis forsamtale Få hjælp til dine udfordringer i dag

ACT repræsenterer ikke blot terapi; det er en invitation til forandring og en vej mod en dybere og mere meningsfuld livsudfoldelse. Gennem min egen rejse har ACT vist sig at være en kraftfuld vej til personlig vækst, og jeg ønsker inderligt at dele denne oplevelse med dig.

 

Du fortjener (og kan få) et liv, der er i overensstemmelse med dine værdier, ikke styret af angst, stress, depression, negative tanker og lignende. Lad os sammen udforske vejen mod din egen personlige forandring. Kontakt mig i dag, og lad os finde ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig.

Gratis og uforpligtende Book en forsamtale

Udfyld formularen og bliv ringet op. Så tager vi snak og finder sammen ud af, om jeg den rette psykolog til dit behov.

Hvis du foretrækker at blive ringet op i et bestemt tidsrum, kan du tilføje det som kommentar, og ellers prøver jeg at fange dig hurtigst muligt.