Intro til Acceptance and Commitment Therapy Introduktionskursus i ACT

Ønsker du også at lære mere om ACT? Metoden der har potentialet til at skabe vedvarende forandringer i dine klienters og dit liv.

Velkommen til mit ACT kursus! Er du nysgerrig efter at forstå, hvordan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan forandre dine samtaler og bidrage positivt til både din professionelle og personlige læring? Dette kursus er særligt designet for fagfolk som psykologer, læger, coaches, og mange andre, der arbejder med mennesker i forandring. Med ACT kan du ikke kun opnå bemærkelsesværdige resultater med dem, du hjælper, men også opleve en dyb personlig vækst. Læs meget mere om mit introduktionskursus til ACT her.

Næste hold:

Introduktionskursus i ACT

"De dygtige undervisere forstod vigtigheden af at veksle mellem teori og praksisopgaver. Jeg oplevede en rummelig, anerkendende og varm atmosfære, hvor der også var plads til humor og hyggelige samtaler. Jeg kan varmt anbefale Introkurset i ACT."
Dorte Lundorff
Deltager på Introduktionskursus til ACT

Hvad lærer du på kurset? Acceptance and Commitment Therapy

Vil du gerne have en grundig introduktion og indføring i ACT som metode og lære, hvordan du kan bruge ACT til at skabe forandringer – både i dit eget og dine klienters liv? Har du læst bøgerne om ACT, men kæmper du stadig lidt med helt at forstå og anvende metoden i praksis?

Så er dette kursus noget for dig!

Praxia inviterer til et 2-dages introduktionskursus i ACT.

På kurset får du en grundig og praksisnær indføring i ACT som behandlingsmetode af to erfarne ACT-psykologer. Kurset indeholder en masse praktiske og konkrete øvelser, du kan tage med dig og anvende i dit eget arbejde.

Kurset giver dig indblik i:

  • Teorien bag ACT.
  • Alle 6 kerneprocesser, samt hvordan du anvender dem i praksis.
  • Dit personlige udviklingsarbejde som psykolog, og hvordan du kan anvende ACT i dit eget liv.
  • ...og meget mere!

Hvem kan deltage?

Alle der har en interesse for ACT og gerne vil have en introduktion til metoden.

Uanset om du er psykolog, læge, fysioterapeut, coach eller andet, vil kurset være nyttigt for dig.

Acceptance and Commitment Therapy Hvad er ACT?

Kontakt med nuet

Denne proces fokuserer på at fremme en kvalitet af bevidst nærvær, hvor klienten lærer at være fuldt ud til stede i det nuværende øjeblik. Det er en normal menneskelig proces, at vi kan blive så optaget af fortiden og fremtiden, at vi glemmer at være til stede i nuet og leve vores liv fuldt ud. Det kan eksempelvis være en klient, der er så stresset på arbejde, at vedkommende hele tiden spekulerer og bekymrer sig så meget, at man glemmer at være nærværende, når han/hun er sammen med sin familie. Eller man kan blive så optaget af en idealiseret fortid eller fremtid, at man glemmer at leve sit liv, som det er lige nu; “mit liv var meget bedre dengang jeg var yngre; når jeg engang får tabt mig 20 kg., så skal jeg virkelig igang med at leve mit liv”
Selvom disse tanker ikke nødvendigvis er forkerte, så er nuet, den eneste tid vi kan leve i, hvilket også er det vi ønsker at lære vores klienter. Gennem eksempelvis mindfulness-øvelser bliver det lettere at engagere sig i livet, som det udfolder sig, frem for at blive fanget i refleksioner over fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Værdier

At klargøre, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for klienten, udgør kernen i arbejdet med værdier. At kunne rumme og acceptere negative tanker og følelser skal tjene et formål i forhold til at hjælpe klienten tættere på det liv, der er betydningsfuldt. Dette trin involverer en proces, hvor klienten identificerer og udforsker personlige værdier som en vejledning for ønsket adfærd og livsretning. Russ Harris’ kompasmetafor kan være med til at illustrere, hvad det er vi ønsker med værdiarbejdet; “Værdier er som et kompas. Et kompas giver en retning og holder dig på sporet, når du er ude at rejse. Vores værdier gør det samme for vores rejser gennem livet. Vi bruger dem til at vælge den retning, vi ønsker at bevæge os i, og til at holde os på sporet undervejs. Når du handler ifølge en værdi, kan det fx sammenlignes med at tage vestpå. Uanset hvor langt vestpå du rejser, når du aldrig frem, og du kan altid komme længere. Mål er alt det, du prøver at opnå på din rejse: Det er de seværdigheder, du ønsker at opleve, eller de bjerge du ønsker at bestige”
Ud over at værdier kan være med til at hjælpe med at skabe en retning i tilværelsen, så fungerer værdier også som adfærdsforstærkere, som kan bruges til at motivere klienten i forhold til, hvorfor de skal acceptere ubehagelige tanker og følelser. Det tjener et større formål i forhold til f.eks. at være en bedre mor/far/partner etc.

Engageret
handling

“Action without vision is nightmare, vision without action is a daydream” - Japansk ordsprog.
Endelig opmuntrer ACT til engageret handling, hvor klienten forpligter sig til at tage skridt, der er i overensstemmelse med deres værdier, selvom dette måtte medføre et ubehag. At kortlægge værdier er ikke nok i sig selv, det er også vigtigt at kunne afdække, hvordan man så kan handle på sine værdier, og hvordan omverdenen ville kunne se, at man var en god far/mor/partner etc. Husk at i ACT har vi fokus på adfærd, hvilket også er grunden til, at vi udtaler det ACT (engelsk for handling) og ikke A-C-T terapi.

Selvet som kontekst

Dette aspekt af ACT hjælper klienten med at udvikle en følelse af selv, der er distinkt fra indholdet af deres tanker og følelser, samt de verbale selvforståelser, vi måtte have skabt om os selv, det som man i daglig tale ville kalde for identiteter. Hvis man er meget fusioneret med en eller flere specifikke identiteter som f.eks. “jeg skal altid være stærk” eller “jeg skal altid være den bedste”, risikerer man også at blive psykologisk rigid og kan have svært ved at håndtere de situationer, hvor der er diskrepans mellems ens selvbillede og realiteterne. Man vil eksempelvis kunne have svært ved at håndtere situationer, hvor man føler sig sårbar eller når man ikke længere er den bedste.
Ved at skabe en forståelse for "selvet som kontekst" bliver det muligt at observere egne oplevelser uden at blive helt opslugt af dem, hvilket understøtter en mere fleksibel reaktion på livets udfordringer.

Defusion

Defusion involverer at lære at "træde tilbage" fra ens tanker og observationer, at se dem som det, de er - ord og billeder, frem for verbale sandheder, vi føler, at vi er nødt til at adlyde. Mange klienter har ofte en overbevisning om, at de skal fjerne specifikke tanker og følelser, før de kan leve værdikongruent, men i ACT tror vi ikke på, at tanker og følelser kan fjernes jvf. ovenstående afsnit. Målet er at reducere tankers og følelsers indflydelse uden nødvendigvis at ændre deres indhold. Dette kan helt simples illustreres med denne øvelse: “Tænk virkelig meget på, at du ikke kan løfte din højre arm. Tænk meget intensitvt på, at du ikke kan løfte din højre arm. Fasthold den tanke og løft så sin højre arm”. Kunne du løfte din højre arm, selvom du tænkte, at du ikke kunne gøre det? Dette simple eksempel illustrerer, hvad det er vi ønsker med defusion, nemlig at kunne lære klienter, at selvom de har en tanke, har man stadigvæk et valg om at gøre noget anderledes. Så hvis en klient f.eks. kæmpede med en tanke om “ikke at være god nok”, så ville vi i ACT ikke at forsøge at fjerne tanken, men derimod lære klienten, at selvom man har den tanke, kan man stadigvæk gøre ting, der er værdifulde og forsøge at mindske tankens indflydelse på vedkommendes adfærd. Dette gør det muligt for individet at handle mere i overensstemmelse med sine værdier frem for at blive fanget i ubrugelige tankeprocesser.

Accept

Accept ligger i tæt forlængelse af defusion og er skal ses som et alternativ til kontrol og undgåelsesadfærd. Accept handler om at åbne op for og tillade ubehagelige følelser, tanker og sensationer at være til stede uden at kæmpe imod dem eller undgå dem. En klassisk metafor der illustrerer dette er; “at kæmpe i kviksand. Hvis du sidder fast i kviksand er din naturlige impuls at kæmpe imod og forsøge at komme ud af kviksandet. Det paradoksale er, at jo mere du kæmper imod, jo mere vil kviksandet trække dig ned. Så i stedet for at kæmpe imod, skal du lægge dig fladt på ryggen, hvorefter kviksandet ikke kan trække dig ned længere”
Metaforen illustrerer den overordnede proces vi ønsker at fremme med accept, hvor vi ønsker at lære klienten at kunne rumme sårbare følelser, traumatiske minder og lignende i stedet for at engagere sig i undgåelsesadfærd.
Ved at praktisere accept lærer klienten at rumme disse oplevelser, hvilket mindsker deres indirekte kontrol over individets adfærd, ligesom accept ofte fører til en reduktion af hvor intensivt tanker og følelser opleves. Dette er dog ikke målet, men vil nogle gange være en bivirkning af accept.

Acceptance and Commitment Therapy Hvad er ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en del af moderne kognitiv adfærdsterapi, som adskiller sig fra mange andre terapeutiske metoder ved, at vi fokuserer på psykologisk fleksibilitet frem for symptomreduktion.

I ACT er formålet at arbejde med accept og bevidst nærvær som veje til et værdibaseret liv, frem for at kæmpe mod indre oplevelser. ACT bygger på ideen om, at jo mere vi forsøger at kontrollere eller undgå ubehagelige tanker og følelser, jo mere er det med til at forværre lidelse. Det overordnede formål i ACT er derfor at fremme psykologisk fleksibilitet, hvor vi ønsker at lære klienterne at kunne rumme tanker og følelser og bevæge sig i retning af de ting, der er vigtige for dem.

ACT er en evidensbaseret behandlingsform, som har vist sig at have en positiv effekt på en lang række af forskellige psykologiske problemstillinger, ligesom ACT har vist sig at have en positiv effekt i forhold til at forebygge omsorgstræthed hos behandlere.

"Sjældent har jeg oplevet et kursus der var så gennemført og brugbart!"
Maria
Deltager på Introduktionskursus til ACT

ACT i praksis
Kan du genkende følgende udfordringer?

ACT virker så nemt, når man læser bøgerne, men er sværere i praksis?

Hvordan arbejder man ACT-kongruent med de udfordrende klienter?

Ønsker du at bringe din personlighed og unikke stil i spil på en måde, der er både effektiv og autentisk, uden risiko for udbrændthed?

Du har læst og forstået ACT, men du føler ikke, at du har fået metoden helt ind under huden?

Så er du ikke alene. Det var nemlig præcis sådan, jeg selv havde det, da jeg stiftede bekendtskab med metoden, og jeg kan genkende de samme udfordringer, når jeg taler med andre behandlere, der har stiftet bekendtskab med ACT.

Jeg har derfor designet kurset til at adressere ovenstående problemstillinger, og jeg har et ønske om at give dig de ting med, som jeg selv gerne ville have vidst, da jeg selv var begynder.

En dynamisk og oplevelsesorienteret læringsoplevelse Kursets form og opbygning

ACT er en oplevelsesorienteret terapiform og derfor vil jeg også have fokus på at gøre kurset til en dynamisk og oplevelsesorienteret læringsoplevelse, og på introduktionskurset vil du få følgende:

Teoretisk grundlag

Et solidt fundament i ACT’s seks kerneprocesser og teorien bag. Du får en dybdegående forståelse for, hvordan disse principper understøtter psykologisk fleksibilitet.

Praktiske redskaber

Du vil modtage en masse øvelser og praktiske redskaber, du kan anvende i dine egne samtaler til at skabe endnu større forandring i dine klienters liv.

Aktiv deltagelse

Forbered dig på et kursus, hvor du bliver opfordret til at deltage aktivt og får lov til at mærke ACT på egen krop. Gennem en blanding af teori, eksempler, demonstrationer, og øvelser, både i gruppe og individuelt, bliver du inviteret til at anvende og dele dine egne erfaringer.

Videoklip fra rigtige sessioner

En unik del af kurset er brugen af videoklip fra mine egne terapisessioner, hvor jeg vil vise dig kerneprocesserne i rigtige klientsituationer. Disse klip giver indsigt i, hvordan ACT’s kerneprocesser anvendes i praksis, hvilket giver en værdifuld læringsoplevelse fra virkelige situationer.

Dette kursus er en invitation til at udforske ACT på en måde, der er både dybdegående og praktisk anvendelig. Jeg ser frem til at facilitere din læringsrejse og hjælpe dig med at integrere ACT i dit arbejde og personlige udvikling.

Udtalelser Det siger tidligere deltagere

Ejer og stifter af Praxia Om din underviser

Mit navn er Morten, en erfaren psykolog med en stor interesse for ACT. Min vej ind i ACT var fyldt med nysgerrighed og udfordringer, som mange finder, når de bevæger sig fra teori til praksis. Denne oplevelse drev mig til at søge indsigt og viden fra nogle af de førende ACT-eksperter i verden, hvilket har været afgørende for min professionelle udvikling og personlige vækst.

Gennem en intensiv 2-årig efteruddannelse og kontinuerlig deltagelse i internationale konferencer har jeg ikke blot opbygget en solid forståelse af ACT, men også en passion for at viderebringe min viden og erfaringer.

Jeg er medstifter af ACT-retreatet på Zanzibar i samarbejde med Robyn Walser og Darrah Westrup, som understreger min dedikation til at styrke det globale ACT-fællesskab og skabe rum for faglig fordybelse. Min mission er todelt: At fremme personlig og professionel udvikling gennem ACT, og at udruste andre terapeuter med de værktøjer, du behøver for at gøre en forskel i dine klienters liv.

På dette kursus deler jeg ud af mine erfaringer, indsigter og de praktiske færdigheder, jeg har opnået gennem årene. Jeg ser frem til at guide dig gennem ACT’s transformative kraft og at udforske, hvordan det kan berige både dit professionelle virke og dit personlige liv.

Alt det praktiske

Introduktionskursus i ACT

Kurset foregår i lækre undervisningslokaler ved Arne Jacobsens Alle 15.

Der indgår fuld forplejning begge dage.

Pris: 4.495,00 kr. ekskl. moms.
Der ydes prisdifferentiering til studerende og arbejdsløse psykologer. Kontakt mig for et tilbud.

Pakketilbud: Køb Introduktionskursus og det videregående ACT-kursus til 8000,- ekskl. moms. Tilføj begge kurser til kurven, og rabatten trækkes automatisk fra.

Ud over forplejning får du også kursusmaterialer og en kopi af min bog: “Den terapeutiske relation i ACT” med gratis (hvis du da ikke allerede har købt den).

Datoer: 16. oktober 2024 og 17. oktober 2024
Kl. 9-16 begge dage