ACT Kurser

Introduktionskursus til ACT

Ønsker du også at lære mere om ACT – metoden der har potentialet til at skabe vedvarende forandringer i dine klienters og dit liv? Kom i gang med ACT på vores introduktionskursus her.

Kursus i avanceret ACT

Bliv flydende i ACT. Til dig, der har godt styr på det basale i ACT, men gerne vil dykke endnu længere ned i metoden, så du kan bruge den kongruent og i mere komplekse situationer. Kom dybere ind i ACT her.

Introduktion og avanceret Vores kurser i ACT

Sådan skaber du vedvarende forandringer for dine klienter og dig selv.
Bliv flydende i ACT-metoden med et af vores kurser, som vi udbyder i samarbejde med Psykolog-Centrum.

Kommende kurser

Kursus i Avanceret ACT

Introduktionskursus i ACT

Kontakt med nuet

Denne proces fokuserer på at fremme en kvalitet af bevidst nærvær, hvor klienten lærer at være fuldt ud til stede i det nuværende øjeblik. Det er en normal menneskelig proces, at vi kan blive så optaget af fortiden og fremtiden, at vi glemmer at være til stede i nuet og leve vores liv fuldt ud. Det kan eksempelvis være en klient, der er så stresset på arbejde, at vedkommende hele tiden spekulerer og bekymrer sig så meget, at man glemmer at være nærværende, når han/hun er sammen med sin familie. Eller man kan blive så optaget af en idealiseret fortid eller fremtid, at man glemmer at leve sit liv, som det er lige nu; “mit liv var meget bedre dengang jeg var yngre; når jeg engang får tabt mig 20 kg., så skal jeg virkelig igang med at leve mit liv”
Selvom disse tanker ikke nødvendigvis er forkerte, så er nuet, den eneste tid vi kan leve i, hvilket også er det vi ønsker at lære vores klienter. Gennem eksempelvis mindfulness-øvelser bliver det lettere at engagere sig i livet, som det udfolder sig, frem for at blive fanget i refleksioner over fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Værdier

At klargøre, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for klienten, udgør kernen i arbejdet med værdier. At kunne rumme og acceptere negative tanker og følelser skal tjene et formål i forhold til at hjælpe klienten tættere på det liv, der er betydningsfuldt. Dette trin involverer en proces, hvor klienten identificerer og udforsker personlige værdier som en vejledning for ønsket adfærd og livsretning. Russ Harris’ kompasmetafor kan være med til at illustrere, hvad det er vi ønsker med værdiarbejdet; “Værdier er som et kompas. Et kompas giver en retning og holder dig på sporet, når du er ude at rejse. Vores værdier gør det samme for vores rejser gennem livet. Vi bruger dem til at vælge den retning, vi ønsker at bevæge os i, og til at holde os på sporet undervejs. Når du handler ifølge en værdi, kan det fx sammenlignes med at tage vestpå. Uanset hvor langt vestpå du rejser, når du aldrig frem, og du kan altid komme længere. Mål er alt det, du prøver at opnå på din rejse: Det er de seværdigheder, du ønsker at opleve, eller de bjerge du ønsker at bestige”
Ud over at værdier kan være med til at hjælpe med at skabe en retning i tilværelsen, så fungerer værdier også som adfærdsforstærkere, som kan bruges til at motivere klienten i forhold til, hvorfor de skal acceptere ubehagelige tanker og følelser. Det tjener et større formål i forhold til f.eks. at være en bedre mor/far/partner etc.

Engageret
handling

“Action without vision is nightmare, vision without action is a daydream” - Japansk ordsprog.
Endelig opmuntrer ACT til engageret handling, hvor klienten forpligter sig til at tage skridt, der er i overensstemmelse med deres værdier, selvom dette måtte medføre et ubehag. At kortlægge værdier er ikke nok i sig selv, det er også vigtigt at kunne afdække, hvordan man så kan handle på sine værdier, og hvordan omverdenen ville kunne se, at man var en god far/mor/partner etc. Husk at i ACT har vi fokus på adfærd, hvilket også er grunden til, at vi udtaler det ACT (engelsk for handling) og ikke A-C-T terapi.

Selvet som kontekst

Dette aspekt af ACT hjælper klienten med at udvikle en følelse af selv, der er distinkt fra indholdet af deres tanker og følelser, samt de verbale selvforståelser, vi måtte have skabt om os selv, det som man i daglig tale ville kalde for identiteter. Hvis man er meget fusioneret med en eller flere specifikke identiteter som f.eks. “jeg skal altid være stærk” eller “jeg skal altid være den bedste”, risikerer man også at blive psykologisk rigid og kan have svært ved at håndtere de situationer, hvor der er diskrepans mellems ens selvbillede og realiteterne. Man vil eksempelvis kunne have svært ved at håndtere situationer, hvor man føler sig sårbar eller når man ikke længere er den bedste.
Ved at skabe en forståelse for "selvet som kontekst" bliver det muligt at observere egne oplevelser uden at blive helt opslugt af dem, hvilket understøtter en mere fleksibel reaktion på livets udfordringer.

Defusion

Defusion involverer at lære at "træde tilbage" fra ens tanker og observationer, at se dem som det, de er - ord og billeder, frem for verbale sandheder, vi føler, at vi er nødt til at adlyde. Mange klienter har ofte en overbevisning om, at de skal fjerne specifikke tanker og følelser, før de kan leve værdikongruent, men i ACT tror vi ikke på, at tanker og følelser kan fjernes jvf. ovenstående afsnit. Målet er at reducere tankers og følelsers indflydelse uden nødvendigvis at ændre deres indhold. Dette kan helt simples illustreres med denne øvelse: “Tænk virkelig meget på, at du ikke kan løfte din højre arm. Tænk meget intensitvt på, at du ikke kan løfte din højre arm. Fasthold den tanke og løft så sin højre arm”. Kunne du løfte din højre arm, selvom du tænkte, at du ikke kunne gøre det? Dette simple eksempel illustrerer, hvad det er vi ønsker med defusion, nemlig at kunne lære klienter, at selvom de har en tanke, har man stadigvæk et valg om at gøre noget anderledes. Så hvis en klient f.eks. kæmpede med en tanke om “ikke at være god nok”, så ville vi i ACT ikke at forsøge at fjerne tanken, men derimod lære klienten, at selvom man har den tanke, kan man stadigvæk gøre ting, der er værdifulde og forsøge at mindske tankens indflydelse på vedkommendes adfærd. Dette gør det muligt for individet at handle mere i overensstemmelse med sine værdier frem for at blive fanget i ubrugelige tankeprocesser.

Accept

Accept ligger i tæt forlængelse af defusion og er skal ses som et alternativ til kontrol og undgåelsesadfærd. Accept handler om at åbne op for og tillade ubehagelige følelser, tanker og sensationer at være til stede uden at kæmpe imod dem eller undgå dem. En klassisk metafor der illustrerer dette er; “at kæmpe i kviksand. Hvis du sidder fast i kviksand er din naturlige impuls at kæmpe imod og forsøge at komme ud af kviksandet. Det paradoksale er, at jo mere du kæmper imod, jo mere vil kviksandet trække dig ned. Så i stedet for at kæmpe imod, skal du lægge dig fladt på ryggen, hvorefter kviksandet ikke kan trække dig ned længere”
Metaforen illustrerer den overordnede proces vi ønsker at fremme med accept, hvor vi ønsker at lære klienten at kunne rumme sårbare følelser, traumatiske minder og lignende i stedet for at engagere sig i undgåelsesadfærd.
Ved at praktisere accept lærer klienten at rumme disse oplevelser, hvilket mindsker deres indirekte kontrol over individets adfærd, ligesom accept ofte fører til en reduktion af hvor intensivt tanker og følelser opleves. Dette er dog ikke målet, men vil nogle gange være en bivirkning af accept.

Er du ny i ACT? Introduktionskursus til ACT

I samarbejde med Psykolog-Centrum arrangerer vi et introduktionskursus i ACT. Hvis du er interesseret i ACT og gerne vil have praksisnær indføring i metoden af erfarne psykologer, så er dette kursus for dig!

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

  • Teorien bag ACT.
  • En grundig gennemgang af alle 6 kerneprocesser, samt hvordan du anvender dem i praksis.
  • Hvordan du skaber grobund for forandring hos dine klienter.
  • Dit personlige udviklingsarbejde som psykolog, og hvordan du kan anvende ACT i dit eget liv.
"De dygtige undervisere forstod vigtigheden af at veksle mellem teori og praksisopgaver. Jeg oplevede en rummelig, anerkendende og varm atmosfære, hvor der også var plads til humor og hyggelige samtaler. Jeg kan varmt anbefale Introkurset i ACT."
Dorte Lundorff
Deltager på Introduktionskursus til ACT

Har du styr på det basale? Kursus i avanceret ACT

Har du allerede taget et introduktionskursus i ACT og føler, du har godt styr på det basale i metoden, men gerne vil blive endnu bedre? Så er dette kursus lige noget for dig. I samarbejde med Psykolog-Centrum tilbyder vi et kursus i avanceret ACT, hvor vi hjælper dig med at tage dine færdigheder inden for ACT til det næste niveau.

Efter kurset vil du have tilegnet dig følgende kompetencer:

  • En mere flydende tilgang til ACT, hvor du nemt og fleksibelt kan bevæge dig rundt i kerneprocesserne.
  • Vide hvordan du håndterer de mere komplekse klienter på en måde der er kongruent med metoden.
  • Have et endnu større katalog af øvelser og metaforer samt vide, hvornår det giver mening at anvende dem.
  • Hjælp til at identificere dine egne barrierer og hvad der holder dig tilbage samt de nødvendige redskaber til at overvinde dem.
"Det er det bedste kursus jeg har været på.
Det tog ACT til et helt nyt niveau for mig! "
Kristina
Deltager på Kursus i avanceret ACT

Videnskabelig og evidensbaseret Hvorfor skal du lære Acceptance and Commitment Therapy?

ACT er en moderne kognitiv adfærdsterapi, der fokuserer på at hjælpe os med at acceptere vores tanker, følelser og oplevelser i stedet for at bekæmpe dem.

Metoden er en videnskabelig evidensbaseret terapiform, der giver dig en række konkrete strategier og værktøjer, som vil betyde en stor forskel i dine klienters liv.

ACT har vist sig at være en effektiv og unik tilgang i behandlingen af eksempelvis angst, depression og stress.

Her er 3 gode grunde til at benytte sig af ACT:

Evidensbaseret

ACT har en solid evidensbaseret tilgang til behandlingen og har vist sig at være en effektiv metode til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker.

Varige resultater

Personer, der er blevet behandlet med ACT-metoden, oplever ofte varige resultater, herunder øget selvaccept, forbedret mental velvære og en stærkere følelse af personlig kontrol.

Anvendelighed

ACT kan anvendes som en del af en kombineret terapeutisk tilgang eller som en selvstændig behandlingsform, hvilket gør det til et stærkt værktøj, der kan benyttes til mange forskellige behandlingsbehov.

Tilmeld dig i dag:

Kursus i Avanceret ACT

Introduktionskursus i ACT